ძებნა

საკონტაქტო ინფორმაცია

ყაზბეგის გამზირი 16
0161 თბილისი, საქართველო
ტელ: (995 32) 2305622; (995 34) 1227122

ეს პროდუქტი ფობრობეტონის საფასადე ფილებისთვის საუკეთესო საარმირე მასალაა. თანაბრად ნაწილდება ნაკეთობის მთელ მოცულობაში და ზედაპირზე არ იწვერება.

Capture_4.PNG