ძებნა

საკონტაქტო ინფორმაცია

ყაზბეგის გამზირი 16
0161 თბილისი, საქართველო
ტელ: (995 32) 2305622; (995 34) 1227122

Capture_16.PNGიატაკებში და სართულშორის თბოიზოლაციისთვის განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს ეკომატის გამოყენებას, როგორც კომპაქტური არალპობადი და თბოგადაცემის დაბალი მაჩვენებლის მქონე თბოიზოლატორის, ამასთან იგი უზრუნველყოფს აკუსტიკურ იზოლაციას. თანამედროვე ხანძარსაწინააღმდეგო ნორმებთან შესაბამისობა ერთ-ერთ ყველაზე სასურველ თბოსაიზოლაციო პროდუქტად წარმოაჩენს საყოფაცხოვრებო სივრცის ამ სეგმენტში გამოყენების თვალსაზრისით, რადგან ყოველთვის არსებობს ელექტრო-გაყვანილობის სისტემაში მოკლე ჩართვების საშიშროების ალბათობა.