ძებნა

საკონტაქტო ინფორმაცია

ყაზბეგის გამზირი 16
0161 თბილისი, საქართველო
ტელ: (995 32) 2305622; (995 34) 1227122

Capture_14.PNGეკომატის გამოყენება სამრეწველო ტექნოლოგიებში თბური ტრასების საიზოლაციოდ განსაკუთრებით ეფექტურია მთელი რიგი ტექნიკური მონაცემების გამო, კერძოდ:

  1. თავისი კომპაქტურობის (მაღალი სიმკვრივე >150კგ/მ3) და დაბალი თბოგადაცემის კოეფიციენტის გამო, ანუ შესაძლებელია, ნაკლები სისქის საიზოლაციო ფენის შექმნა და ლითონური გარსაცემის სერიოზული ეკონომია.
  2. წყლის ორთქლის ტრასებზე ტექნოლოგიური გაშვებები ნაკლებად გამოიწვევს ავარიულ სიტუაციას ეკომატის გამოყენების შემთხვევაში, რადგან იგი არ იჟღინთება. 
  3. საიზოლაციო ტემპერატურის ზრდასთან ერთად მკვეთრად უფრო ნაკლები ხდება ეკომატის თბოგადაცემის კოეფიციენტი სხვა თბოსაიზოლაციო მასალებთან შედარებით.
Capture_15.PNG