ძებნა

საკონტაქტო ინფორმაცია

ყაზბეგის გამზირი 16
0161 თბილისი, საქართველო
ტელ: (995 32) 2305622; (995 34) 1227122

ბაზალტოპლასტიკური არმატურა საუკეთესო საარმირე მასალაა ბეტონის გზებისა და ღია სამრეწველო იატაკების არმირებისთვის , განსაკუთრებით ზღვისპირა (ბეტონის მუდმივი ტუტე რეაქცია)  და აგრესიულ გარემოში. ბაზალტოპლასტიკურ არმატურაზე მრავალწლიანი კვლევებია განხორციელებული. ბაზალტოპლასტიკური არმატურის გამოყენებაზე გზების მშენებლობაში სახელწიფო სტანდარტები მოქმედებს უკრაინაში, რუსეთში და ჩინეთში.

Basalt-fibers-ის პროდუქციის გარკვეულ სახეობებს ტესტირებები გავლილი აქვს გერმანულ კვლევით ცენტრებში რის ბაზაზეც შექმნილია შესაბამისი სერტიფიკატი.
Capture_231.PNG