ძებნა

საკონტაქტო ინფორმაცია

ყაზბეგის გამზირი 16
0161 თბილისი, საქართველო
ტელ: (995 32) 2305622; (995 34) 1227122

Capture_20.PNGკომპანი აწარმოებს მაღალი სიმტკიცის მქონე როვინგს, რომელიც მდგრადია აგრესიულ გარემოში (მჟავა, ტუტეები) და გააჩნია გრძელვადიანი საექსპლუატაციო პერიოდი, ამასთანავე მის ბაზაზე დამზადებული ნებისმიერი აპლიკაცია (ქსოვილი, ქეჩა, ქაღალდი,) შეესაბამება ცეცხლმედეგობის სტანდარტებს, ანუ არ იწვის და ფუნქციონირებს 650OC გრადუსს ზევით ტემპერატურაზე.

ჩვენი პროდუქციის გამოყენება შესაძლებელია ყველგან სადაც იყენებენ სხვა ტიპის (მინა ბოჭკოს როვინგეი, კარბონის ბოჭკოს როვინგები) მინერალური ბოჭკოს როვინგებს.