ძებნა

საკონტაქტო ინფორმაცია

ყაზბეგის გამზირი 16
0161 თბილისი, საქართველო
ტელ: (995 32) 2305622; (995 34) 1227122

ეს პროდუქტი საუკეთესო საშუალებაა ბეტონის ზედაპირების ბზარებისაგან თავის დასაცავად და შრობის პროცესის დასაჩქარებლად.

Capture_2.PNG

ბაზალტის დაჭრილი ბოჭკო დამუშავებულია სპეციალური შემზეთით რომელიც უზრუნველყოფს ბეტონის მთელ მოცულობაში პროდუქტის ელემენტარულ ფილამენტებად გადანაწილებას. გამოყენების რეკომენდაციები მითითებულია პროდუქტის სერტიფიკატებში. გამოყენებული ბოჭკოს სიგრძის შერჩევა დამოკიდებულია ბეტონში ინერტული მასალების ზომებზე. იხილეთ განხორციელებული პროექტები.