ძებნა

საკონტაქტო ინფორმაცია

ყაზბეგის გამზირი 16
0161 თბილისი, საქართველო
ტელ: (995 32) 2305622; (995 34) 1227122

Capture_7.PNG

სამრეწველო იატაკებში და შიდა სამეწარმეო გზებში ამ პროდუქტის მრავალწლიანი გამოცდილება ადასტურებს მის უპირატესობას ბაზარზე არსებულ სხვა ანალოგებთან შედარებით. მისი გამოყენება მომხმარებელს აძლევს ფინანსური რესურსების დაზოგვის საშუალებას. მისი გამოყენებისთვის რეკომენდაციები მითითებულია სერთიფიკატებში. ბოჭკო დაფარულია სპეციალური მასალით, რომელიც მკვეთრად ზრდის დაჭრილი ბოჭკოს სიხისტეს და შესაბამისად არმირების ეფექტს ბეტონში.

Capture_8.PNG