ძებნა

საკონტაქტო ინფორმაცია

ყაზბეგის გამზირი 16
0161 თბილისი, საქართველო
ტელ: (995 32) 2305622; (995 34) 1227122
კომპანია აწარმოებს ბადე-ქსოვილების ფართო სპექტრს, რომლებიც გამოირჩევიან საუკეთესო დაბალი (მხოლოდ 1,5 %) წელვადობით და მდგრადობით აგრესიულ (მჟავა;ტუტე) გარემოში. მოთხოვნის მიხედვით მზადდება როგორც ხისტი, ისე რბილი,ელასტიური ფორმის ბადე-ქსოვილები, რომელთა გამოყენება შესაძლებელია სხადასხვა დანიშნულებით:

Capture_21.PNG

 

კედლისა და ბასეინის საბათქაშე მასალის საარმიროდ 

 

ფიბრობეტონის საფასადე ფილების საარმიროდ 

 

ნიადაგის ეროზიისა საწინააღმდეგოდ და გრუნტის გასამაგრებლად

 

ასფლტო-ბეტონის არმირებისათვის 

 

ცემენტო-ბეტონის გზებისა და იატაკების არმირებისთვის 

 

საირიგაციო არხის ფილების არმირებისთვის 

 

სარეტავრაციო სამუშაოებში